Jovana Jovanović

Jovana Jovanović, defektolog

Jovana Jovanović

Defektolog
062 588 991 – zakazivanje
  • Obrazovanje: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
  • Stručno zvanje: Diplomirani defektolog; Reedukator psihomotorike
  • Oblast rada: Sprovodi tretman dece s poremećajem autističkog spektra i dece s intelektualnim teškoćama
  • Hobi: čitanje, pisanje pesama, trčanje i sviranje gitare

I mi smo bili deca 

„Kao dete bila sam opčinjena knjigama, a ljubav prema njima prenela mi je baka uz koju sam i rano naučila da čitam. Neumorno sam beležila drage trenutke iz svakodnevnice u svoj dnevnik, pisala priče i pesme. Uživala sam i u sportu, pogotovo u odbojci koju sam i dugo trenirala. Školske obaveze mi nikada nisu predstavljale problem i zanimala sam se za svaki predmet. Takođe sam išla i na takmičenja, ali sam oduvek bila sklonija društveno-humanističkim predmetima i jezicima...“

Kako smo izabrali zanimanje 

“… Od malena sam učena da su različitosti bogatstvo. U osnovnoj školi sam u odeljenju imala nekoliko drugara koji su imali različite intelektualne i motoričke smetnje. Dominantno sam se vodila osećajem da svako od njih treba da pronađe svoje mesto, aktivnosti i osobe pored kojih će se osećati sigurno i prijatno. Nikada nisam odustajala od te zamisli. Kasnije mi se, dok sam volontirala i istraživala, želja učvrstila i preobrazila u poziv…”

Radna biografija

Jovana Jovanović je mlada osoba, defektolog, za koju smo dobili veoma značajne preporuke da se priključi našem timu. Već na samom početku je pokazala da je obrazovanjem stekla veliko znanje ali i da u sebi nosi ljudske osobine, sposobnosti i spremnost da i dalje uči i da radi prateći principe i pristup u radu koji se primenjuje u Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov.

Osnovne studije Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, završila je 2021. godine, stekavši zvanje – diplomirani defektolog. Iste godine upisuje master studije istoimenog studijskog programa. Završila je obuku “Reedukacija psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof.dr Svetomira Bojanina” i u novembru 2021. godine postala sertifikovani reedukator psihomotorike.

Tokom studiranja volontirala je u nevladinoj organizaciji “maliVeliki ljudi”, učestvujući u hipoterapiji, brojnim događajima, radionicama i aktivnostima organizovanim za decu sa smetnjama u razvoju iz domova širom Srbije. Zaduženja su podrazumevala konkretan rad sa decom – vođenje i pomaganje kroz igru. Godine 2019. učestvovala je u projektu “Drži me za ruku”, Centra za unapređenje društva, u trajanju od 6 meseci. Volontirala je kroz rad sa mladim slepim licem, a sa ciljem boljeg uključivanja lica u lokalnu zajednicu, uz razvoj ličnih kapaciteta, počevši od prepoznavanja statusa lica u svakodnevnom funkcionisanju, preko pravljenja plana za aktivnosti shodno potrebama.

Pohađala je niz seminara koji su tematikom usko vezani za njenu struku, poput: “Igrom do znanja – praktična primena igara i igračaka u cilju stimulacije ranog razvoja dece”,” Obrazovanje i socijalna zaštita dece i mladih iz socijalno osetljivih grupa”, “Porodicom do uspeha” i “Depresivnost roditelja dece sa razvojnim poremećajem iz spektra autizma i psihoterapijske intervencije”. Radila je i kao personalni asistent sa decom sa smetnjama u razvoju.

Disharmoničan razvoj dece, razvoj govora, učenje

Defektolog u budućnosti

logopedski tretman
U našem Centru radi se na korekciji izgovora glasova, što je veoma važno
surdoloski tretman
U našem Centru se sprovodi kompleksan program re/habilitacije govora i slušanja kroz primenu
psiholoski tretman
Razvoj deta pratimo timski i na osnovu toga se pravi individualni plan tretmana
terapija igrom
Kada na edukacijama koje održavamo upitamo učesnike, šta misle kada počinje dete da
reedukacija psihomotorike
Osnivač metode “reedukacija psihomotorike” ili “tretman pokretom” je naš čuveni dečiji psihijatar Prof.dr Svetomir
fonetska ritmika
Fonetsku ritmiku čine programi “Stimulacije pokretom” i “Muzičke stimulacije. Fonetska ritmika je naziv
popravljanje paznje
Rana intervencija predstavlja širok opseg podsticanja usmeren prema detetu i njegovoj porodici i
pomoc u ucenju
Naše škole, jednostavno rečeno, ne mogu da odgovore na individualne potrebe dece. Plan
stimulacija progovaranja
Nekada se smatralo normalnim da dete progovori oko prvog rođendana, dok je danas
popravljanje paznje
Sve češće možemo čuti da dete ima poremećaj pažnje (ADD) ili poremaćaj pažnje