Đukanović Bojana

Djukanovic Bojana

Đukanović Bojana

Defektolog
062 588 991 – zakazivanje
 • Obrazovanje:
  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
 • Stručno zvanje:
  master defektolog surdolog
 • Oblast rada:
  surdoaudiološki tretman, reedukacija psihomotorike, muzičke stimulacije, stimulacije pokretom, fonetska ritmika, muzikoterapija

Voli da leti na krilima mašte,

Ne želi nikada da odraste!

Smatra da uz muziku vrlo vešto

Postaje lako ono što bilo je teško.

Rado se uvek sa decom igra,

Pa kada je trebalo da zanimanje bira

Nije bilo mnogo razmišljanja,

Htela je da putem igranja, sviranja

Pomoć deci kad zatreba pruži

I da se tako sa njima druži!

U prirodi voli da provodi vreme,

Sa prijateljima, uz razne teme!

Uz dobar film i dobre knjige

Nema nikada mesta za brige!

Za decu rime piše često,

Voli da otputuje na lepo mesto,

U horu peva, voli plivanje,

Kad stigne zima- raduje je skijanje.

Radna biografija

Studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila 2012. godine, a master studije na istom fakultetu završila je 2014. godine i stekla zvanje master defektolog. Pripravnički staž obavila je u Kliničkom centru Srbije, na odeljenju za audiološku rehabilitaciju. Uz rad je nastavila da se dodatno edukuje, pa je 2017. godine završila i edukaciju „Opšta reedukacija psihomotorike i relaksacija“ i „Specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom“, a ispit u Montesori društvu Srbije položila je 2014. godine. Takođe, završila je obuku “The Greenspan Floortime Approach”.

Radila je u Školi za oštećene sluhom-nagluve „Stefan Dečanski“ u Beogradu, od 2014/15. godine, a od školske 2017/18. godine u Školi za decu oštećenog sluha „Radivoj Popović“ u Zemunu, gde sprovodi program fonetske ritmike- muzičke stimulacije i stimulacije pokretom. Od 2016. godine učestvuje u inkluzivnim mjuziklima u organizaciji Udruženja za afirmaciju dečijeg stvaralaštva „Svitac“ (Priprema, adaptacija i realizacija inkluzivnih mjuzikala: “Magično seoce”, “Čarobna šerpa”, “Nerazumavalica”…).

Radno iskustvo sticala je u radu sa decom različitih uzrasta i različitim teškoćama u razvoju, a najviše u radu sa decom oštećenog sluha i sa decom koja iz različitih razloga nisu još uvek razvila govor.

U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov u radu koristi sveobuhvatan pristup, koristeći metode reedukacije psihomotorike i različite muzikoterapijske tehnike. Pristup deci mlađeg uzrasta zasnovan je na igri.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i zahvaljujući dodatnim edukacijama u zemlji i inostranstvu, Bojana Đukanović se afirmisala kao stručnjak koji uspešno radi na podsticanju razvoja svih čula, na koordinaciji pokreta, podsticanju razvoja govora i pažnje kod dece. I ono što je najvažnije, deca je vole i rado dolaze na tretmane.

Koleginica Đukanović trenutno pohađa edukaciju u Italiji pod nazivom „Muzikoterapijske tehnike u radu sa decom sa problemima iz autističnog spektra“ (Federazione Italiana Musicoterapia, Roma).

Autor je većeg broja stručnih radova, obuka i edukativnih radionica.

 

Neki od stručnih radova i autorstvo edukativnih radionica:

 

 1. Savić Kukolj R., Đukanović B., Nestorov S., (2020). „Primena muzike i reedukacije psihomotorike na časovima fizičkog vaspitanja u radu sa decom sa smetnjama razvoju“, Dani defektologa Srbije, Beograd,
 2. Đukanović B., Jovanović M., (2020). „Pričanje bajki kroz muziku u radu sa decom sa smetnjama u razvoju mlađeg školskog uzrasta“, Dani defektologa Srbije, Beograd,
 3. Savić J., Đukanović B., Nestorov S., (2019). „Kreiranje i primena interaktivnog softvera kao podrška učenju za decu sa smetnjama u razvoju“, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,
 4. Đukanović B., Jovanović M., (2019)., „Primena muzike u preventivno-korektivnom radu sa decom sa smetnjama u razvoju predškolskog i mlađeg školskog uzrasta“, Dani defektologa Srbije, Zlatibor,

 

Naše Usluge