Usluge

Naše usluge

Naš stručni tim pruža različite individualne i grupne logopedske, defektološke i psihološke tretmane. Radimo na stimulaciji progovaranja dece, na popravljanju pažnje, na stimulaciji saznajnog razvoja.

Deca sa kojom radimo najčešće imaju kašnjenje u razvoju govora i jezika. Ova odstupanja danas pogađaju sve veći broj dece, kako u Srbiji, tako i u celom svetu. Nekada su deca progovarala oko prvog rođendana, a istraživanja pokazuju da veliki broj dece progovara tek oko drugog rođendana. U tim situacijama ne treba čekati jer se ovaj problem može produbiti. Zato je neophodno sprovesti stimulativni tretman.

Takođe, pružamo podršku deci  sa disharmoničnim razvojem. Smatra se da oko 10% dece ima disharmoničan razvoj neuropsiholoških struktura.

Tek polaskom u školu kod dece sa disharmoničnim razvojem ovi problemi postaju vidljiviji, ali ukoliko se sprovede adekvatan tretman i stmulacija problem može da nestane ili da bude veoma mali. Disharmoničan razvoj kod dece podrazumeva disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju, disfaziju, dislaliju, disgnoziju, dispraksiju, disortografiju, hiperaktivnost, ADHD… Ukoliko želite više da se informišete o disharmoničnom razvoju preporučujemo da pročitate naše knjige Tretman pokretom i savetovanje i Zato slab uspeh u školi. Autor knjiga je naš saradnik prof.dr Svetomir Bojanin, a urednici knjiga su dr Voleta Nestorov i dr Stevan Nestorov.

U našem Centru možemo da pomognemo i deci sa poremećajem iz spektra autizma. Sprovodimo korektivno- stimulativne tretmane kroz primenu različitih metoda. Jedan od najvećih stručnjaka za autizam u Srbiji, prof.dr Nenad Glumbić, je član našeg tima i po potrebi pruža usluge ekspertskog savetovanja.

 

Zastoj u razvoju govora i jezika može da bude i posledica oštećenja sluha. Naši surdolozi sa dugogodišnjim iskustvom sprovode audio- lingvističke tretmane za decu sa oštećenjem sluha.

Muzičke i ritmičke stimulacije predstavljaju važan deo rehabilitacijskog programa Centra za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov. Program je namenjen deci koja imaju zastoj u razvoju govora i jezika ili oštećenje sluha i sprovode ga obučeni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom.
Kroz program muzičkih i ritmičkih stimulacija primjenjuju se teorijske postavke i metodski postupci verbotonalne metode Centra SUVAG u Zagrebu. Primenom ovog programa stimulišu se delovi mozga koji su vezani za govor, čitanje, računanje i razumevanje… Kroz muzičke i ritmičke stimuliše sva čula, koordiniše pokrete, podstiče razvoj govora, poboljšava pažnju deteta.

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE (Tretman pokretom)

po modelu prof.dr Svetomira Bojanina

       Naš Centar je najpoznatiji po primeni metode reedukacije psihomotorike i ova metoda je ugrađena u sve naše stimulativne i korektivne programe. Pronađite ispod teksta polje koje se odnosi na ovu temu i detaljno se upoznajte sa našim radom u ovoj oblasti.

*

 

U Centru za logopediju i ranu intervencju sprovodi se kompleksan program re/habilitacije koji sprovode stručnjaci različitih specijalnosti sa dugogodišnjim iskustvom. Evropski standardi i metode i uključenost roditelja u tretman obezbeđuju visok kvalitet rada.

🇷🇸 🇸🇪 🇫🇮 🇫🇷 🇮🇹

OBJEKAT “SALAŠ”

“Sveobuhvatni pristup razvoja psihomotorike kod dece dr Nestorov” je program rada koncipiran kao razvojni pristup, zasnovan na prirodnoj stimulaciji razvoja, zasnovan na igri, pokretu, komunikaciji, modifikovanju ponašanja i savetovanju roditelja.
Pored individualnih tretmana koji se sprovode u našem sedištu u Zemunskim kapijama, deo aktivnosti grupnog oblika rada se realizuje na našem “Salašu” koji je opremljen u skladu sa potrebama programa (travnjak sa poligonima za razvoj motoričkih sposobnosti, mali ZOO vrt sa domaćim životinjama, senzorni kutak sa senom i slamom, peščanik, bašta…i dovoljno velike prostorije i sala unutar objekta koja omogućava slobodu pokreta u radu sa decom).
Inspiraciju za razvoj ovakvog koncepta smo dobili kroz saradnju i studijske posete našim parterima u Finskoj, Švedskoj, Francuskoj, Italji… Zahvaljujući tome i višedecenijskom radu i iskustvu uspeli smo da u našem radu ostvarimo svetske standarde u pružanju usluga stimulacije razvoja dece, logopedije i rane intervencije.
Saradnja sa vrtićima i školama
Podrška detetu u vrtiću i školi je veoma važna nadogradnja na naš rad i na zalaganje roditelja. Naši stručnjaci koji rade sa detetom ostvaruju saradnju sa vaspitačima i nastavnicima i upućuju preporuke za obrazovno- vaspitni rad. Takođe, školama i vrtićima možemo da ponudimo naše akreditovane programe stručnog usavršavanja.

 

logopedski tretman
U našem Centru radi se na korekciji izgovora glasova, što je veoma važno
surdoloski tretman
U našem Centru se sprovodi kompleksan program re/habilitacije govora i slušanja kroz primenu
psiholoski tretman
Razvoj deta pratimo timski i na osnovu toga se pravi individualni plan tretmana
terapija igrom
Kada na edukacijama koje održavamo upitamo učesnike, šta misle kada počinje dete da
reedukacija psihomotorike
Osnivač metode “reedukacija psihomotorike” ili “tretman pokretom”  na našim prostorima je čuveni dečiji
fonetska ritmika
Fonetsku ritmiku čine programi “Stimulacije pokretom” i “Muzičke stimulacije. Fonetska ritmika je naziv
popravljanje paznje
Rana intervencija predstavlja širok opseg podsticanja usmeren prema detetu i njegovoj porodici i
pomoc u ucenju
Naše škole, jednostavno rečeno, ne mogu da odgovore na individualne potrebe dece. Plan
stimulacija progovaranja
Nekada se smatralo normalnim da dete progovori oko prvog rođendana, dok je danas
popravljanje paznje
Sve češće možemo čuti da dete ima poremećaj pažnje (ADD) ili poremaćaj pažnje
stimulacija saznajnog razvoja
Osnovno zanimanje dece je igra. Ali nije svaka igra dobra za decu. Deca
pripema za polazak u skolu
Da li dete treba pre polaska u školu da poznaje slova ili da
finska metoda
Danas svi mi sve manje čitamo. Ako prihvatimo stav da je imitacija osnova
logopedsko testiranje
U skladu sa Zakonom svako dete u propisanom kalendarskom uzrastu treba da pođe
savetovaliste za roditelje
Ne možemo više primenjivati metode vaspitanja koje su primenjivali naši roditelji ili babe
porodicna terapija
Porodica je osetljiv sistem koji se može poljuljati, a posebno u situacijama kada

0+

Godina iskustva

0%

Zadovoljnih roditelja

0+

Broj tretmana

0%

Zadovoljne dece

Naše prednosti

Briga o najmlađima

Briga o najmlađima

U našem Centru radimo Ranu intervenciju sa decom u najranijem uzrastu.
Rad kroz igru

Rad kroz igru

Vaše dete će se igrati, a kroz igru razvijati .
Životne veštine

Životne veštine

Da bi se neke veštine i sposobnosti razvile, najbolje je stvoriti realnu situaciju u kojoj će dete učiti. Cilj nam je da dete ono što je naučilo primenjuje i van naše ordinacije.
Raznovrsnost tretmana

Raznovrsnost tretmana

Centar za logopediju i ranu intervenciju ima sve tretmane koji su neophodni za podsticanje razvoja dece.

Zakaži posetu već danas!