Metoda lakog čitanja

Šta je LAKO ČITANjE?

Knjige lake za čitanje može da čita svako. Nema ograničenja u pogledu uzrasta ili nivoa veštine čitanja. U knjigama lakim za čitanje poglavlja su kratka, a slova su veća nego što je uobičajeno.

Jezik je jednostavan i lak za razumevanje. Rečenice, redovi i reči nisu previše dugi. Reči nisu komplikovane. Sadržaj knjiga lakih za čitanje može biti lakši ili teži, ali jezik i način izražavanja čine knjigu lakom za čitanje.

Knjiga laka za čitanje može, kao i „obična“ knjiga, da govori o značajnim i teškim temama, može da pobudi na razmišljanje i postavljanje pitanja i analiziranje. Razlika u odnosu na „obične“ knjige je uglavnom u tome što je u knjigama lakim za čitanje jednostavniji jezik. Knjige lake za čitanje više se fokusiraju na događaje, nego na opisivanje.

Drugim rečima: Knjige koje se lako čitaju su interesantne i uzbudljive!

filip na brodu
srce kuvara
miranda
filip na internetu
filip u tunelu
hugova istorija

Kome su namenjene knjige lake za čitanje?

Knjige lake za čitanje pomažu i podstiču čitanje. Posebno su korisne za decu koja uče i vežbaju da čitaju. Velika su pomoć i za decu koja slabo vide ili imaju teškoće sa pamćenjem. Knjige lake za čitanje su od velike koristi deci sa disleksijom i deci koja imaju teškoće u čitanju, teškoće u učenju i probleme sa pažnjom.

Knjige lake za čitanje uključuju sve učenike u odeljenju i namenjene su različitim uzrasnim grupama, od najmlađih do najstarijih.

Knjige lake za čitanje pomažu deci da uvežbaju tehniku čitanja. Osim što su korisne da se primenjuju u školama, mogu se jednostavno koristiti i kod kuće za čitanje sa roditeljima, bakama i dedama i braćom i sestrama.

Ljudi koji uče srpski jezik takođe mogu da koriste knjige lake za čitanje jer se kroz njih bogati svakodnevni rečnik i uči se korišćenje funkcionalno jezika u životnim situacijama.

Razvoj knjiga lakih za čitanje

Švedska je vodeća zemlja u svetu kada je u pitanju lako čitanje. Tokom proteklih nekoliko decenija različiti izdavači su objavljivali knjige lake za čitanje, tako da već postoje velika iskustva u primeni ovakve vrste podrške. Inače, Švedska prednjači u broju naučnih istraživanja i radova iz oblasti disleksije.

U Finskoj je pionir u razvoju knjiga lakih za čitanje „Bokpil“ koji je 2015. godine počeo kao projekat autora Sabire Stalberg i ilustratora Marije Vitasalo. Danas „Bokpil“ ima 25 naslova „lakih za čitanje“ i bavi se objavljivanjem ove vrste knjiga. Delatnost „Bokpila“ je neprofitna i služi za ostvarivanje cilja, a to je da knjige lake za čitanje budu dostupne svima po pristupačnoj ceni.

U Srbiji se knjige lake za čitanje prvi put pojavljuju 2019. godine zahvaljujući organizaciji Pomoć porodici koja je, uz podršku Bokpil-a  i Finske organizacije za razmenu literature „FILI“, dobila licencu za prevođenje, adaptaciju i objavljivanje prvih šest knjiga lakih za čitanje. Knjige su objavljene na ćirilici, a sa švedskog jezika ih je preveo prof.dr Dorijan Hajdu. Knjige su objavljene u saradnji sa „Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“, a stručni tim koji je u saradnji sa autorkom dr Sabirom Stalberg radio na prilagođavanju je: dr Violeta Nestorov, dr Stevan Nestorov i prof. dr Zorka Kašić.

Šest naslova koje smo objavili u 2019. godini su knjige lake za čitanje i time prvi put u Srbiji uvodimo sistem  tri različita nivoa lakog čitanja. (Nivo 1: najlakši, Nivo 2: lakši i Nivo 3: lak). Kao što je „Bokpil“ u Finskoj, u Srbiji je „Pomoć porodici“ jedini izdavač koji koristi nivoe lakog čitanja.  U zemljama regiona i u Srbiji ovaj koncept je do sada bio nepoznat. U narednom periodu organizacija Pomoć porodici baviće se primenom nivoa lakog čitanja u radu sa decom.

Razvoj knjiga lakih za čitanje

Bokpil je stvorio inovativni koncept čitanja u obrazovnom sistemu koji je jedinstven u svetu. „Pedagoški čitljivo“ znači da su ove knjige podrška savremenom školskom programu.

Knjige koje se lako čitaju mogu se koristiti za dodatno čitanje u školi i kod kuće, kao osnova za diskusiju i za podršku učenju i kao nastavni materijal u školi za teme koje se odnose na sadržaj knjiga (vršnjačko nasilje, bezbednost dece i mladih na internetu, ekologija, klimatske promene itd.).

U saradnji sa „Centrom za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov“, izdavač „Pomoć porodici“ je formirao tim za prilagođavanje i primenu metode u Srbiji. Na čelu stručnog tima je dr Violeta Nestorov, logoped koja se kroz stručni i naučni rad specijalizovala za podršku deci sa disleksijom i teškoćama u čitanju.

Ilustracije

U našim knjigama lakim za čitanje su i „slike koje se lako čitaju“. Marija Vitasalo ilustrovala je knjige sa “lako čitljivim” slikama. To nisu samo ilustracije, već i slike pričaju svoju priču, dopunjavaju tekst i stvaraju drugačiju perspektivu.

Naše knjige se razlikuju od ostalih knjiga za decu kroz jedinstveni “retro” dizajn, koji na prvi pogled ima svoj stil i prepoznatljivost. Naš stav je da knjige za decu ne moraju da imaju šarene korice i mnogobrojne ilustracije i detalje koji mogu da odvlače pažnju od čitanja.

Slike

Autor knjiga dr Sabira Stalberg (Sabira Ståhlberg) je multitalentovani autor koja je napisala više od trideset knjiga koje se lako čitaju. Knjige obrađuju različite teme: avanture, činjenice iz prirode i društva, etičnost i moral, istorija, prirodne nauke, kulinarstvo. Prva knjiga Miranda koja se bavi nasiljem objavljena je još 2001. godine, a od 2016. godine broj knjiga se značajno povećao.  Piše na finskom jeziku, a knjige su joj prevođene na više stranih jezika. Od 2019. godine izdavač «Pomoć porodici», objavljuje šest naslova na srpskom jeziku.